Program 2025 a rekreační funkce lesa

 

Lesy mají kromě funkce hospodářské, t.j. produkce dřevní hmoty, neméně důležitou funkci mimoprodukční, rekreační. Tato funkce nabývá v posledních letech stále více na významu. Obyvatelé okolních městských aglomerací hledají v lesích odpočinek ať už jako prostí turisté nebo houbaři, běžkaři či cykloturisté. Abychom jim tento pobyt zpříjemnili, vynakládá LS od roku 2000 na tento účel nemalé finanční prostředky. V rámci Programu 2025 jsme vybudovali případně obnovili v lesích řadu studánek, malých vodních nádrží, altánků a dalších drobných lesních staveb

Lesní správa také aktivně spolupracuje při umísťování cyklotras a naučných ztezek a podporuje činnost turistů a ochránců přírody.